Tovenveien velforening stiftet

Tirsdag den 4.november 2008 kl 1900 ble Tovenveien velforening stiftet på Kviting grendehus. Hovedformålet med foreningen vil være å holde Tovenveien åpen.

Det var 26 personer til stede som tegnet medlemsskap.

Velforeningen har som hovedformål å arbeide for å holde Tovenveien åpen 

Forslaget til vedtekter ble gjennomgått og vedtatt med en forandring. Det ble valgt et styre på 3 medlemmer. Sigmund Bårdvik ble valgt til styreleder. Reidar Eriksen og Gjermund Høgseth ble valgt til styremedlemmer. 

Etter valget ble det informert om Aksjonskomiteens arbeid. Per 4.11 var det tatt inn lister med 604 underskrifter (per 8.11 er det 640). Listene har vært utlagt på alle bensinstasjonene i Mosjøen og Leirfjord pluss ferga mellom Leirvika og Hemnes og Essostasjonen på Hemnesberget. Nylig er det lagt ut lister på Shell i Sandnessjoen og resultatet der er bedre enn ventet. 

Under eventuelt ble det ellers uttrykt bekymring for brann- og ambulansetjenester hvis Tovenveien stenges. Hvis det skal skje en ulykke bør veien holdes åpen. Det ble etterlyst en oversikt over avstander. Det ble også uttrykt bekymring for at et nytt EU-direktiv kan føre til at det er begrenset hva som kan gis av rabatt i bomstasjonene. 

Mer om Tovenveien

Vedtekter