Tovenveien (Drevja - Leirfjordveien)

Tovenveien er en del av RV 78 mellom Halsøy og Leirosen. Deler av vegen går i naturskjønt terreng og er en perle for både turister og folk som er bosatt i distriktet.

Vegen ble åpnet i 1962 og har allerede etter det noen mener "gått ut på dato". Som følge av vedtak om bygging av Toventunnelen og bompengefinansiering av den kan deler av vegen bli stengt som parallellstrekning fra 2012-2013. Dette for å unngå bompengelekkasje.

Film: Kjør Tovenveien


Tovenveiens historie

Drevja/Leirfjordvegen som den ble kalt på 60-tallet ble godkjent som riksveg den 1. januar 1964. Høsten 1962 kunne de første bilene kjøre fra Mosjøen til Leirfjord på en den gang høyst uferdig "anleggsveg". Vegen mellom Stuvland og Kviting hadde da en lengde på 25 613 meter.

Les mer om Tovenveiens historie og se bilder.


Ønsker utredning om bruk av Tovenveien

Bygging av Toventunnelen fører til at Tovenveien stenges for gjennomgangstrafikk. Dette fører til at Søttaren mister vegforbindelsen i minst en av retningene.
 

Les mer


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last ned:

Underskriftsliste

Plakat

Invitasjon til stiftelsesmøte for Tovenveien velforening

Vedtekter Tovenveien velforening

Dokumenter:

Reguleringsplan rv78 Holand-Leirosen

Høringsuttalelse til reguleringsplan

Saksframlegg til Vefsn kommune

Behandling av reguleringsplanen i formannskapet i Vefsn kommune

Henvendelse til Statens vegvesen 5. mars 2007

Brev til Statens vegvesen, Vefsn kommune og Leirfjord kommune 3.april 2008

Svarbrev fra Statens vegvesen

Svarbrev fra Vefsn kommune


Avisinnlegg:

Framtidig bruk av rv78. Helgeland Arbeiderblad 28. juni 2008

Avisinnlegg august 2008


Avisartikler:

Helgeland Arbeiderblad 16.juli 2008

Glemt og utestengt i nye vegplaner. Helgeland Arbeiderblad 16.sep. 2006 (Ikke på nett)


Film:

Kjør Tovenveien


Bilder:

Bilder fra Tovenveien på søttaren.no

Turistbilder fra TravelingLuck

Bilde av fransk webside


Møter:

Åpent møte 11. august 2008

Dokument behandlet under møte 11 aug.

Pressemelding møte 11. aug.

Møtereferat møte 11. aug.