Toven reinbeitedistrikt krever utbytte av ressurser på privat grunn

Toven reinbeitedistrikt krever kr 75 000 i erstatning og utbytte per år til evig tid av Norsk Grønnkraft / Vefsnkraft ved kraftutbygging i Åmøyelva. Kravet kommer etter høringsfristen til NVE og etter at reinbeitedistriktet har uttalt seg om utbyggingen.

Helgelandskraft har også mottatt krav.

Den saken har vært mye omtalt i media i det siste bl.a. i en artikkel i Helgelands blad

For Kaldåga kraftverk (62 Gwh / 15 Mw) krever reinbeitedistriktet 4 millioner i erstatning for fortiden, fremtidig erstatning på kr 200 000 per år, utbytte for fortiden på kr 3 millioner, utbytte for fremtiden på 5% av netto inntekt før skatt, pluss næringsfond på 2,5 millioner som løper i 10 år og fornyes med samme beløp konsumprisindeksregulert.

For Forsland kraftverk (28 Gwh / 7 Mw) krever reinbeitedistriktet 3 millioner i erstatning for fortiden, fremtidig erstatning på kr 300 000 per år, utbytte for fortiden på kr 3 millioner, utbytte for fremtiden på 7% av netto inntekt før skatt, pluss næringsfond på 2,5 millioner som løper i 10 år og fornyes med samme beløp konsumprisindeksregulert.

For Øvre Forsland kraftverk (28  - 33 Gwh / 9,2 - 10,3 Mw, ikke utbygd) krever reinbeitedistriktet fremtidig erstatning på kr 200 000 per år, utbytte for fremtiden på 5% av netto inntekt før skatt, pluss næringsfond på 2,5 millioner som løper i 10 år og fornyes med samme beløp.

For Vassenden kraftverk (ca 38,7 Gwh / 11,6 Mw, ikke utbygd) krever reinbeitedistriktet fremtidig erstatning på kr 250 000 per år, utbytte for fremtiden på 5% av netto inntekt før skatt, pluss næringsfond på 2,5 millioner som løper i 10 år og fornyes med samme beløp.

Grunneiere i Leirfjorden vil tape mye om reinbeitedistriktet vinner fram med kravene. Det gjelder spesielt grunneiere som har avtalt overskuddsdeling med kraftselskapet.

Nye kraftutbygginger i Toven-distriktet kan komme til å møte på de samme problemene. Det gjelder ikke bare Toven. 40% av Norges landareal er reinbeiteområde i følge Reindriftsforvaltningen.

Reindriftsforvaltningen er direkte underlagt Landbruksdepartementet og er et statlig forvaltningsorgan.