Pressemelding fra møte om riksveg 78 på Kviting grendehus mandag 11. august 2008

 

Fullt hus på Kviting

 

Blant de 48 frammøtte var det folk fra Vefsn, Sundøya og Tverlandet, hyttefolk, pendlere og beboere langs vegen. Interessen for å bevare vegen var stor.

 

Behovet for å holde veien åpen ble presentert i begynnelsen av møtet.

 

Det ble reist mange spørsmål og det kom fram mange synspunkter.  Det ble blant annet påpekt at det var kritikkverdig at de som skal vedta Tovenprosjektet ikke har en plan for eksisterende veg før prosjektet vedtas. Det er for dårlig at man ikke får noe håndfast om hva vegen skal brukes til før man vedtar å bygge tunnelen.

 

Problemet med pendling var ett av mange temaer som ble diskutert. Mosjøen er den største arbeidsplassen for folk som bor i Kviting/Sundøya-området. Leirfjord kommune kommer til å miste innbyggere og tape inntekter hvis ikke vegen holdes åpen for pendlerne.

 

Det ble valgt en komité på 3 medlemmer som skal arbeide videre med saken. Komiteen består av Sigmund Bårdvik, Reidar Eriksen og Kay Rune Nersund.

 

Arbeidet i komiteen skal ikke dreie seg om hvor og hvorvidt Toventunnelen skal bygges, men konsentrere seg om å holde eksisterende riksveg 78 åpen for trafikk.