Småviltjakt 2008

Småviltjakt på gårdsnr 3 bruksnr 1 er ikke tillatt. Grunnen til det er at småviltjakta kommer før elgjakta. I Søttaren har elgen små områder med skog. Den kan derfor trekke andre steder hvis det det blir mye hunder og jakt i området.

En annen grunn er den lave rypebestanden de senere årene