Hva vil Vefsn kommune med Toventunnelen?

 

Jeg har under hele debatten omkring Toventunnelen aldri vært verken noen motstander eller forkjemper for Toventunnellen og ikke deltatt aktivt i noen debatt om hvor og hvorvidt den skal bygges. Det er ikke dette som er poenget med dette innlegget, men i det siste er det skjedd en del ting som krever en del oppmerksomhet og som gjør at vi Vefsninger må gå i tenkeboksen.

 

Toventunnelen gir mange interessante muligheter for Vefsn med tanke på en felles flyplass noe jeg ser på som positivt, men ved nærmere ettertanke liker jeg ikke måten vi har arbeidet for dette på. Satsingen på ny flyplass i Vefsn innebærer i praksis at vi går inn for å legge ned arbeidsplasser (knyttet til transport) i nabokommunene og flytte de til egen kommune. Vi må vente at nabokommunene reagerer på samme måte vi ville ha gjort hvis en annen kommune gikk inn for å legge ned arbeidsplasser i Vefsn og flytte dem til sin kommune. Det inviterer neppe til samarbeid med nabokommunene og en felles flyplass for flere kommuner bør være noe kommunene må kunne samarbeide om for å finne den beste løsningen.

 

Vefsn kommune har garantert for 189 millioner, men som alle andre beløp som har med Toventunnelen å gjøre, øker også dette beløpet nå til 285 millioner og kommunen skal nå uten å blunke stille opp som kausjonist for over en kvart milliard.

 

Vefsn kommune blir eneste kommune på Helgeland der innbyggerne må betale bompenger for trafikk innenfor kommunen. Bomstasjonen på Kulstad skal finansiere 155 millioner i Tovenprosjektet. Mer enn det må tas inn for å dekke utgifter til renter og drift. Ut fra trafikkgrunnlaget kommer 52% av trafikken i denne bomstasjonen fra Vefsn, altså må folk fra Søfting, Holandsvika, Drevja, Drevvatn og Elsfjord betale over 80 millioner pluss utgifter til renter og drift av bomstasjonen på Kulstad uten å være brukere av Toventunnelen.

 

Flere veier må stenges for må unngå bompengelekkasje. Fylkesrådet går i sin innstilling til Fylkestineget 1. des.08 inn for å sette opp bommer på nåværende rv78 på Orsdalen og Korsneset. Fylkesvei. 252 mellom Baågneset og Forsmoen må stenges for å unngå bompengelekkasje på Kulstad og Drevjamoen. Hvordan skal bompengelekkasje nordover unngås hvis trafikantene kjører via Elsfjord?

 

Bomstasjonen på Drevjamoen kommer neppe til å gå med overskudd av andre grunner. En del av tallmaterialet som er brukt for å beregne trafikkgrunnlaget der ser ut til å være feil og tatt rett ut av løse lufta. Hvis bomstasjonen må legges ned på grunn av at den ikke er lønnsom får trafikantene enda en omkjøringsvei for å unngå bomstasjonen på Kulstad. Det har også vært reist tvil om trafikkmålinger andre steder er nøyaktige nok ut fra plassering av tellepunkter.

 

Miljøbevegelsen kommer helt sikkert til å presse på for at el-biler og hydrogenbiler skal få kjøre gratis gjennom bomstasjoner. Det er forelått i et nytt EU-direktiv å begrense mulighetene til rabatt i bomstasjoner. For pendlere vil det bli uholdbart og de vil sannsynligvis enten reise kollektivt, kjøre sammen i minibuss eller flytte. Alt dette svekker inntektsgrunnlaget for Tovenprosjektet.

 

Handelsstanden i Vefsn kommer til å miste kundene fra Leirfjord og ytre Helgeland. 25% av arbeidsplassene i Vefsn (1730 i 2007) er innenfor salgs- og serviceyrker i følge Statistisk Sentralbyrå.

 

Et ikke usannsynlig worst-case-scenario for Vefsn er at det ikke blir noen ting av verken flyplass eller andre ting i Drevja på grunn av tunnelen. I stedet vil et tyngende garantiansvar i framtida ødelegge kommunens økonomi og bli Vefsn kommune sin Terra-skandale. (og i dette tilfelle vil det være pålagt av Staten!!!)

 

Øykommunene har alle fordelene og får fisken ca 20-30 minutter tidligere fram til markedene, og vefsningene har alle ulempene og må betale for å forflytte seg innenfor egen kommune. Vefsn kommune må forlange at øykommunene påtar seg en del av garantiansvaret. Det er de som har bruk for tunnelen. Dette er en dårlig deal for Vefsn.

 

Det er nok ikke alle i kommunen som forstår hva fordelene med Toventunnelen er. Her må det være ting som er dårlig kommunisert til kommunens innbyggere. Jeg vet heller ikke om det er gjort noen konsekvensanalyser av kommunen. Hva vil for eksempel 20% svikt i trafikkgrunnlaget bety for kommunens framtidige forpliktelser? Hvilke konsekvenser vil en renteøkning få? Hva skjer om prosjektet blir mye dyrere enn antatt på grunn av kvikkleire i Drevja eller eventuelt dårlig fjell i Toven?

 

Jeg mener også at hvis kommunen skal påta seg et garantiansvar på 285 millioner må dette legges fram for kommunens innbyggere og det må gjennomføres en folkeavstemning. Det holder ikke å vedta en slik sak i kommunestyret.

 

Sigmund Bårdvik

Søttaren