Uenighet i regjeringen om laksefiske 2008

I Søttaren har det vært fisket etter laks og sjøørret i fjorden hvert pr siden laksefisket med kilenot begynte. I følge e-post fra Fylkesmannen i Nordland er det uenighet i Regjeringen om hvordan laksesesongen kommende år skal være.

2007 kan bli siste sesong med laksefiske i Søttaren.  De siste årene har det vært tillatt å fiske fra 1. juni. Forslaget fra Direktoratet for naturforvaltning for 2008 er fiske fra 15. juli til 5. august.  Fra 15. juli er det normalt allerede så lite fisk i fjorden at det ikke er verdt arbeidet å sette ut notiler og nøter for å fiske.

Det er ennå ikke tatt noen avgjørelse på dette området.

Vefsnfjorden er i St. prp. nr 32 (2006-2007) foreslått som nasjonal laksefjord.