Sigmund Bårdvik

Søttaren

Postboks 38

8651 Mosjøen                                                            2007-03-15

 

 

 

Statens vegvesen

Region Nord

Dreyfushammarn 31

8002  Bodø

 

 

                                                                                                                        

Deres ref. 2006/028202-127            Deres saksbehandler: Roar Andersen

 

 

Viser til Deres brev og min e-post den 5. mars d.å. Som fastboende i Søttaren er jeg interessert i en del informasjon om Vegvesnets planer for eksisterende riksveg 78.

 

I forbindelse med behandlingen av Vegpakke Helgeland i Fylkestinget ser jeg at det har kommet uttalelser fra Statens vegvesen sin side om at det muligens foreligger planer for vegens framtid når Toventunellen er ferdig. Jeg viser til Helgeland Arbeiderblad 27. februar der det står: ”Forslaget om at eksisterende riksveg 78 skal stenges ble gjenstand for en del diskusjon i komiteen. Regionvegsjefens synspunkt om at deler av vegen, der det ikke er fastboende, er så trafikkfarlig at den bør stenges av sikkerhetsmessige årsaker, fikk etter hvert tilslutning. Når det gjelder de delene av vegen som det er behov for å beholde, går flertallet i fylkestinget inn for omklassifisering til kommunal veg.”

 

Ut fra det som er nevnt over ser det ut til å foreligge konkrete planer om stenging av eksisterende veg. Det henvises også til at vegen er trafikkfarlig, og ut fra det går jeg ut fra at Statens Vegvesen har synspunkter på hvor vegen er trafikkfarlig.

 

Da jeg ikke er kjent med eventuelle planer om stenging av vegen og Vegvesnets synspunkt på dette, ønsker jeg som beboer i området litt mer informasjon og svar på følgende spørsmål:

 

Når det gjelder omklassifiseringen av eksisterende veg håper jeg at den saken tas opp så tidlig som mulig av hensyn til min egen planlegging. Jeg regner med at saken ikke er spesielt vanskelig og krever omfattende utredningsarbeid.

 

Med vennlig hilsen

 

 

 

Sigmund Bårdvik