Konsesjon til Åmøya kraftverk

Norsk grønnkraft opplyste 28. oktober at det var gitt konsesjon for Åmøya kraftverk.

Kraftverket vil gi en årlig produksjon på ca 9 GWh, noe som tilsvarer strømforbruk til rundt 450 husstander.

Kraftverket vil benytte et fall på 181 meter, fra inntak på kote 185 og ned til kraftverket på kote 4 over ei strekning på omtrent 1250 meter.

Av hensyn til biologisk mangfold har NVE fastsett ei minstevassføring ved inntaket på 40 l/s i sommersesongen og 10 l/s vintersesongen. Av hensyn til landskapsopplevelsen pålegger NVE utbygger å legge vannveien i tunnel og det skal ikke etableres ny anleggsveg fram til inntaket.

Kravet om tunnel kan fordyre prosjektet med ca 10 millioner fra ca 20 mill. til ca 30 mill.

Konsesjon