Tovenveien velforening stiftet

Tirsdag den 4.november 2008 kl 1900 ble Tovenveien velforening stiftet på Kviting grendehus. Hovedformålet med foreningen vil være å holde Tovenveien åpen.

Det var 26 personer til stede som tegnet medlemsskap.

Les mer

Mer om Tovenveien

Nettadresse til velforeningen: http://www.tovenveien.no


Underskriftskampanje i gang

Aksjonskomiteen for "Hold Tovenveien åpen" har startet underskriftskampanjen. Det har vært lagt ut underskiftslister på Hydro Texaco i Leirosen, Esso, Statoil, Shell  og Shell-Seven Eleven i Mosjøen. For den som ønsker å delta i aksjonen kan underskiftsliste lestes ned her.

Lister finnes også på ferja Leirvika-Hemnesberget, Esso på Hemnesberget og Shell Sandnessjøen.

Last ned underskriftsliste

Last ned plakat

Mer om Tovenveien


Åpent møte om Riksvei 78

Mandag den 11. august 2008 kl 1900 ble det arrangert åpent møte om riksvei 78 på Kviting grendehus.

Les mer

Mer om Tovenvegen


Ønsker utredning om bruk av Tovenvegen

Bygging av Toventunnelen fører til at Drevja - Leirfjordvegen  må stenges for gjennomgangstrafikk. Dette kan føre til at Søttaren mister vegforbindelsen i minst en av retningene.
Les mer

Mer om Tovenvegen


Uenighet i regjeringen om laksefiske 2008

I Søttaren har det vært fisket etter laks og sjøørret i fjorden hvert år de siste årene

2007 kan bli siste sesong.  De siste årene har det vært tillatt å fiske fra 1. juni. Forslaget fra Direktoratet for naturforvaltning for 2008 går ut på fiske fra 15. juli til 5. august.  Fra 15. juli er det allerede så lite fisk i fjorden at det neppe er verdt arbeidet å sette ut notiler og nøter for å fiske.

Les mer

Lenker til leserinnlegg i aviser.


Konsesjon til Åmøya kraftverk

Norsk grønnkraft opplyste 28. oktober at det var gitt konsesjon for Åmøya kraftverk.

Kraftverket vil gi en årlig produksjon på ca 9 GWh, noe som tilsvarer strømforbruk til rundt 450 husstander.

Les mer

Konsesjon


Toven reinbeitedistrikt krever utbytte av ressurser på privat grunn

Toven reinbeitedistrikt krever kr 75 000 i erstatning og utbytte per år til evig tid av Norsk Grønnkraft / Vefsnkraft ved kraftutbygging i Åmøyelva. Kravet kommer etter høringsfristen til NVE og etter at reinbeitedistriktet har uttalt seg.

Helgelandskraft har også mottatt krav

Les mer


 

Får tillatelse til å bygge traktorveier

Vefsn kommune har innvilget søknad om bygging av traktorveier klasse B.


Laksefiske i Vefsnfjorden fra 1. juni

I Vefsnfjorden, innenfor en rett linje mellom Sørnesskjeret og Remnes, er fiskesesongen med kilenot fastsatt til 1. juni – 28. februar i følge dokumenter på nettsidene til miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen

Les mer om saken


Vår i Søttaren

I år kom våren tidlig. Trærne begynte å bli grønne allerede den 1. mai. Bildene under er tatt den 2. mai og 10. mai. (Klikk på bildene for  større bilde)

     


Søker om tillatelse til å bygge traktorveier

Sigmund Bårdvik har søkt Vefsn kommune om bygging av traktorveier på eiendommen.

Les mer