En eventuell bygging av Toventunnelen vil etter all sannsynlighet kunne medføre at deler av eksisterende riksveg 78 blir stengt for trafikk. Dette av hensyn til innkreving av bompenger til Toventunnelen for å unngå bompengelekkasje.

 

Det er mange brukere av vegen som blir rammet av dette, og dette er brukere som ikke får noen nytte av den nye tunnelen. Tvert imot får de et dårligere veitilbud og dårligere tilgang på tjenester som for eksempel kollektivtransport.

 

Vegen bør holdes mest mulig åpen av hensyn til beboere, næringsvirksomhet og hytteeiere langs vegen. I tillegg er dette et rekreasjonsområde for turister og folk som bor i Mosjøen og på andre steder.

 

 

Det inviteres til:

 

Åpent møte om riksveg 78

 

på Kviting grendehus

 

mandag 11. august 2008 kl 1900.

 

 

 

 

I tillegg til å diskutere saken har møtet som formål å danne en aksjonskomité eller forening som kan arbeide videre med saken i forhold til media, politikere og beslutningstakere. Dessuten vil det bli forsøkt å få i gang annet arbeid som støtter saken, som for eksempel en underskriftskampanje.

 

 

 

 

 

Mer informasjon om saken finnes på

http://www.søttaren.no  eller

http://www.sottaren.no

 

E-post: rv78@sottaren.no